2 ανταλακτικά καλαμάκια για το ισοθερμικό ποτήρι b.box (insulated drink bottle).